.

18. Bernauer mistrovství v Ju-Jitsu ve fighting

Datum a čas Sobota, dne 1.4.2014
Poznámka: vážení v pátek večer nebo v sobotu ráno
Pořadatel: Spolek Ju-Jutsu Bernau;
Místo: Ulice Heinersdorfer 52
Německo – 16321 Bernaou
Kategorie: Ženy a muži podle sport. pořádku něm svazu Ju-JutsuFighting – senioři: U 21; U 15; U 12; U 10; U 8 (U = pod)

Možnost maximálně 250 účastníků

4 x bojové plochy 10 x 10

Bojová pravidla: platí pravidla pro sport- / mládež něm svazu Ju-Jutsu
Závody mládeže U 12; U 10; U 8 mohou být vedeny jen jedním rozhodčím.
Spojení váhových nebo věkových kategorií může byt přenecháno pořadateli soutěže
Modus: Pool respektive KO systém
Rozhodčí Na počet 8 závodníků je zapotřebí jednoho rozhodčího z daného klubu, a nebo se platílítostné ve výši 25.- Euro c
Startovné:  14.- Euro na závodníka
Přihláška závodníků: Do 01.04.2014 písemně nebo mailem s s váhovou kategorií a jménem a příjmením závodníka;s datem narození, na:

 

JJV Bernau e.V., Frank Vach

Fax 03338-703329

Tel: 0049 3338 – 703321

 

E – Mail: 2-vorsitzende@1-ju-jutsu-verein-bernau.de nebo

bufdi@1-ju-jutsu-verein-bernau.de

 

Platby: Do 04.04.2014Vlastník konta: 1.Ju-Jutsu Verein Bernau e.V.

Číslo konta: 1055889003

BLZ: 100 900 00 (Berliner Volksbank eG)

Důvod platby: „Verein“, Startgebuhr 12.04.14“ ( „club“, startovne 12.04.10“)

Respektive. „Reuegeld“ (,Lítostné, v případě nedodání rozhodčích)

Odmítnutí odpovědnosti: Pořadatel nepřevezme žádnou zodpovědnost. Způsobilost závodního startu se musí doložit podpisem rodičů.
Také je nutné mít platné roční známky německého svazu DJJV. Nebo dané země.
Ocenění: každé 1 – 3 místo obdrží diplom a medaili.
V závodech družstev obdrží výherci 1 – 3 místa pokál (pohar).
Ohodnoceni budou jen sportovci ze tří různých klubů (podle Olympijské tabulky).
Příjezd: BAB A 11 , sjezd  Bernau Nord Süd