.

Závody, Randori

FIGHTING A DUO JU-JITSU

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE PRO ROZHODČÍ, TRENÉRY A ZÁVODNÍKY
 II. A III. TŘÍDY MISTROVSKÉ SOUTĚŽE V ROCE ČESKÉ REPUBLICE A ZAHRANIČÍ

Vážení přátelé, kolegové a sportovci. ČSFJJ jako pořadatel kursů pro rozhodčí Duo Ju-Jitsu, Fighting Ju-Jitsu, Závodní formy Ju-Jitsu a klasické sebeobrany (Ju-Jitsu) ,Vás zve na školení rozhodčích a trenérů Ju-Jitsu v systému Duo a Fighting Ju-Jitsu. Jen členové ČSFJJ jsou oprávněni zúčastňovat se mezinárodních soutěžích IJJF v těchto disciplínách za Českou republiku. Obsahem a cílem školení bude vyškolení rozhodčích sportovních zápasů a mistrovství v systému Duo a Fighting Ju-Jitsu a vyškolení trenérů pro výcvik závodníků v tomto systému.

Účastníci školení obdrží po absolvování těchto kurzů (denních nebo dvoudenních) a po složení teoretické a praktické zkoušky potvrzení o způsobilosti vykonávat funkci rozhodčího a trenéra ČSFJJ pro soutěže v těchto závodních systémech. Tito úspěšní účastníci pak mohou řídit soutěže, připravovat závodníky a školit trenéry pro národní a mezinárodní soutěže v rámci ČSFJJ.

Na požádání můžeme uspořádat kurzy pro rozhodčí ve Vašem kraji / Vašem Doju, škole za uhrazení nákladů na dopravu a poplatek pro lektory. Kluby, školy a sport.zařízení praktikující zkoušky na Kyu/Dan, hlásí úspěšně složené zkoušky ČSFJJ, který provádí homologaci technických stupňů.

Program školení:

Vzít s sebou:

  • Poznámkový blok
  • Kimono (Gi), přezůvky
  • Věci osobní potřeby a hygieny
  • Krátkou hůl (cca. 46-50 cm) a gumový nůž
  • ČSFJJ průkaz s licenční známkou daného roku
  • Mládež a junioři potvrzení lékaře zdravotní způsobilosti

 

Náhrady nákladů:

Každý účastník školení si hradí cestovné, ubytování, stravování a náklady spojené se zabezpečením školení sám, nebo na náklady své školy/klubu/oddílu. Každý účastník kursů, závodů, seminářů a všech akcích ČSFJJ, musí být pojištěn proti úrazu.

18012018 JJEU Calender 2018 2019-page-001