.

Závodní formy


Pravidla boje závodní formy Ju-Jitsu

1) Dodatek k soutěžním pravidlům ju-jitsu

 1. V závodních formách ju-jitsu platí sportovní pravidla soutěžního řádu svazu. Následovně je ještě upravují tyto pravidla
 2. V soutěžích závodních forem Ju-Jitsu jsou si mládež a dospělí při ohodnocování výsledků rovni.
 3. Věk závodníka a nejnižší stupeň kyu nejsou bezpodmínečně předepsány.
 4. U zápisu k soutěžím v závodních formách ju-jitsu musí každý závodník předložit svůj budo-pas.
 5.  Při těchto závodech není možné po zapsání závodníků a vyhotovení soutěžních listin, závodníka vyměnit. Eventuelní náhradníci nejsou zásadně povoleni.
 6. Jedno družstvo, závodní skupina se skládá nejméně ze dvou, nejvíce však z deseti závodníků.
 7. Zařazení závodníků v jednotlivých třídách se řídí podle stáří a technické vyspělosti kyu/dan následovně:
  - mládež
  - dospělí třída kyu
  - dospělí třída dan
 8. K zařazení do patřičné třídy/skupiny se musí posuzovat výše dosažených technických stupňů v daném bojovém družstvu. U stejného počtu technicky dosažených stupňů (kyu/dan) se musí bojovat ve vyšší kategorii.
 9. Je-li ve skupině např. jeden senior (dospělý), pak musí celé družstvo startovat ve skupině dospělých.

 

2) Bojová pravidla

 1. Bojová plocha musí mít 10 x 10 až 12 x 12 metrů.
 2. Bojový úbor a ochranné prostředky jsou volně volitelné.
 3. Představení musí trvat nejméně 3 a maximálně 10 minut.
 4. Zásadně jsou povoleny veškeré Budo-techniky. Představení se ale musí skládat z vícero Atemi-, Nage- a Kansetsu- technik (údery, hody a páky).
 5. Hodnocení:
  - hodnocení technik: 1 až 10 bodů
  - idea/šou hodnocení: 1 až 5 bodů
  - ohodnocení bodovým rozhodčím: hodnocení techniky + hodnocení šou = počet bodů
  - hodnocení všech bodových rozhodčích se sčítají k jednomu celkovému výsledku
  - při eventuelním dosažení stejného počtu bodů, se hodnotí lepší dosažení bodů dosažených v technickém ohodnocení
  - bodové ohodnocení se ukáže zvednutím cedulky s počtem bodů
 6.  Představení/ukázka se může skládat s několika úseků ukázek. Musí být provedena v akci. Ukázku je povoleno provést i ve zpomaleném tempu.
 7. Může se předvést několik úseků v souvislé formě za sebou. Ale měly by to být formy odpovídající duchu/principům ju-jitsu. Ukázky a šou mohou být podmalovány muzikální doložkou.
 8. Každé představení/utkání začíná vzájemným pozdravem obou družstev a oznámením technické úrovně. Po oznámení bodového ohodnocení končí představení/utkání oboustraným pozdravem.
 9.  Jury se skládá z pěti bodových rozhodčích, kteří musí mít patřičnou licenci. Tito rozhodčí by měli být zároveň trenéři a rozhodčí. Za rozdělení bodových rozhodčí je zodpovědný hlavní rozhodčí
 10.  Jestliže se utkání musí kvůli zranění jednoho ze závodníků přerušit, mohou po uvážení bodoví rozhodčí udělit maximálně pěti minutovou oddechovou pauzu. Představení/ukázka se potom může zopakovat. Není li to ale možné bude toto mužstvo, ke kterému zraněný patří, vyloučeno.
 11. Každé družstvo může mít maximálně dva opatrovníky, kteří musí úzce spolupracovat s vedením závodu. Jsou také zodpovědní za průběh závodu/představení.

 

3) Souhrn důležitých bodů

 1. Přímé údery na hlavu jsou zakázány. Obloukové údery jsou však povoleny. Bojuje se v malých, ochranných pomůckách na ruku.
 2. Mezinárodní bojový systém IJJF se dělí na tři hlavní části:

  - část I Atemi-waza/obrana rukama/bloky a údery nohou/keri-waza
  - část II Nage-waza, techniky vedené ze stoje k zemi, Kansetcu a Žime-waza
  - část III techniky na zemi, páky a škrcení

 3. Váhové kategorie:
  - ženy: do 60 kg a nad 60 kg
  - muži: do 62 kg, 63 – 72 kg, 73 – 82 kg a nad 82 kg
 4. Zápas začíná I. částí, tedy údery atd… Jakmile vznikne mezi závodníky kontakt, tedy jeden nebo oba dva se uchopí začíná část II a údery/obrany rukama nejsou nadále povoleny.
 5. Jakmile se dostane jeden ze závodníků k zemi, nebo je na zem hozen, začíná část III, tedy techniky na zemi: páky, škrcení a držení.
 6. Ukončí-li se najednou kontakt v části II a III se soupeřem, začíná se znovu částí I.
 7. Zápas se dělí na dvě kola po dvou minutách. Mezi koly je minutová pauza.
 8. Závodník, který dosáhl lepšího bodového ohodnocení na konci zápasu vyhrává. Když se ale jednomu ze závodníků podaří ve všech třech dílech získat alespoň jeden ippon (plný bod), může svůj zápas vyhrát před ukončením celého bojového času.
 9. Téměř ve všech zemích IJJF (aktuálně 21 států) se praktikuje tento bojový systém. Na mezinárodních závodech se vyhledávají ti nejlepší, kteří pak reprezentují na mistrovství Evropy, nebo dokonce na světovém šampionátu, kde mohou reprezentovat svoji zemi.