.

Duo system

Systém v “DUO SOUŤEŽENÍ” mezinárodní federace ju-jitsu (IJJF)

1) Duo system

Tento Duo system IJJF má za cíl prezentovat obranu jednoho závodníka proti několika předem stanoveným útokům od závodníka stejného týmu. Útoky budou rozepsány do čtyř skupin, přičemž se každá tato skupina skládá z pěti útoků. Rozhodčí vylosuje z každé skupiny 3 útoky v libovolném pořadí. Obhájce může své obranné techniky volit libovolně.

2) Složení bojového páru

Závodnický pár (dvojice) může být složen bez jakéhokoliv omezení – stáří, technický stupeň (kyu, dan, úrovně) nebo váhové kategorie. Dokonce mohou být během tohoto zápasu vyměněny jak útočník tak i obránce. Každý závodník je za svého partnera vždy zodpovědný. Dvojice může být složena z 2 mužů, 2 žen nebo z ženy a muže.

3) Bojová plocha a vybavení

 1. Bojová plocha by měla mít 8 x 8 m, 1 m varovné plochy a 1 m bezpečnostní plochy. Celková soutěžní plocha musí mít rozměry 12 x 12 m.
 2. Celá plocha musí být pokryta Ju-Jitsu/Judo tatami. Celková soutěžní plocha musí být zřetelně označena.
 3. Organizátor soutěže by měl mít připraveno: 2 červené a 2 bílé pásy, nože z gumy, měkké hole (cca 50 cm), manuální ukazatel skóre, soutěžní listiny (seznam soutěžících závodníků), kufr první pomoci, stolky pro rozhodčího, prostor pro rozhodčí a technický štáb. Přítomen by měl být lékař.
 4. Stolky rozhodčích pro bílou a červenou soutěžící dvojici by měly být obsazeny pokaždé dvěma osobami.

 

4) Oblečení soutěžících

Soutěžící musí mít na sobě bíle Ju-Jitsu obleky (gi) dobré kvality, čisté a upravené. Jeden soutěžící musí mít bílý a druhý červený pásek.

Jak by měl vypadat sportovní judo (gi): 

 1. Sako by mělo jít nejméně přes boky a mělo by být drženo pásem (obi) kolem boku.
 2. Rukávy by měly být volné, uchopitelné a měly by zakrýt nejméně polovici paže za loktem, ale zase by neměly pokrývat zápěstí
 3. Kalhoty by měly být volné a pokrývat více než polovinu holeně.
 4. Pásek kolem boku by měl být uvázán čtvercovým uzlem a stahovat sako tak, aby nebylo volné. Pásek musí být dostatečně dlouhý. To znamená, že musí dvakrát obejmout tělo, a po uvázání čtvercového uzle musí být oba konce pasu nejméně 15 cm dlouhé.
 5. Ženy musí nosit pod závodním úborem bílé tričko.
 6. Mužům je zakázáno nosit pod úborem jakýkoliv oděv.

 

5) Osobní požadavky

Soutěžící musí mít upravené nehty na rukou a nohou, nesmějí být dlouhé a ostré. Soutěžící na sobě nesmí nosit nic, co by mohlo ohrozit a nebo zranit soupeře. Ten kdo nosí brýle, smí při zápase nosit kontaktní čočky, pouze však na vlastní nebezpečí.

 

6) Pozice soutěžících na začátku a na konci boje

Soutěžící stojí čelem k sobě, 2 metry vzdáleni, uprostřed bojové plochy. Nejdříve pozdraví předklonem rozhodčí a pak sebe navzájem. Na konci zápasu se zdraví v opačném pořadí.

 

7) Útoky jsou rozděleny do čtyř skupin

 1. Útoky s úchopem (Holdings)
 2. Útoky s obejmutím, páky na vaz (Embracings)
 3. Útoky Cuki-waza, Atemi-waza a Keri-waza (Punches, Kicks) – údery, kopy, atd…
 4. Útok se zbraněmi (Weapons) – nožem, holí atd…
 5. Každá skupina se skládá ze čtyř útoků. Hlavní rozhodčí (MR) vybere 3 útoky z každé skupiny a oznámí je jednotlivě krátce aktivní dvojici před každým útokem. Druhá dvojice použije stejné útoky zvolené rozhodčím (MR), ale v jiném pořadí.
 6. Pozici nohou (umístění) si zvolí závodníci sami.
 7.  Před útokem je povoleno použití šoku za účelem dostat soupeře z rovnováhy.

 

8) Hlavní rozhodčí (MR)

Hlavní rozhodčí se pohybuje v bojové ploše a zodpovídá za průběh zápasu. MR používá příslušné karty (každé skupiny s čísly jednotlivých útoků) k losování druhu útoku a také za účelem vlastní vizualizace útoku.

 

9) JURY

Jury se skládá z pěti licencovaných rozhodčích, každý musí být z jiné země (klubu, školy, města, atd…). Po vyzvání rozhodčího komandem (Hantei) na zápasišti, dají svá rozhodnutí najevo tím, že zvednou své číselné/skorovací ohodnocení nahoru. Rozhodčí na zápasišti rozhodne, kdy se mají zvednuté ruce zase stáhnout zpět k tělu.

 

10) “MATE” a “HAJIME”

S komandem “HAJIME” začne boj. S komandem “MATE” se boj přeruší, resp. ukončí.

 

11) Kritéria pro hodnocení

Jury by měla posuzovat a body ohodnocovat následující:

 1. Postoj
 2. Efektivitu
 3. Rychlost
 4. Kontrolu
 5. Vztah k realitě

Konečné hodnocení by mělo brát v úvahu obzvláště útok a první obranné techniky.

40% útok (dobrý a silný útok a dobrá obrana).
40% techniky (páky, hody…, dobré a logické pohyby).
20% kontrola útočníka.

 

12) Pravidla hodnocení

Útok a obrana se musí řídit určitými pravidly.

 1.  Atemi (údery) musí býti provedeny silně, energicky; musí být dobře kontrolovány a být v logickém vztahu k následující technice.
 2. Hody a techniky, které dovedou partnera k zemi, musí být provedeny v dobré kuzushi (vyvedení z rovnováhy), v dobré rychlosti a v dobrém postoji.
 3. Kansetsu-vaza a Jime-vaza (páky a škrcení) musí být pro Jury dobře viditelné a musí být provedeny korektně – s odklepáním soupeře.
 4. Jak útok tak i obrana by měly být dobře provedeny – technicky a realisticky.

Obránce by měl mít Jury vždy po své pravé ruce. To znamená, že mění-li obhájce a útočník v průběhu soutěže své role, musejí také Jury změnit své počáteční pozice.

 

13) Systém hodnocení

Každý z rozhodčích (Jury) může udělit od 0 do 10 bodů. Nejvyšší a nejnižší hodnocení se nezapočítává a odebere se, jako je tomu v podobných sportovních utkáních.

 

14) Udělení hodnocení

Po ukončení každé skupiny, která se skládá ze tří technik, rozhodčí na pokynutí rozhodčího který je na bojové ploše vydají zvednutím počtu bodů své ohodnocení.

 

15) Systém boje

Soutěží spolu dvě dvojice. První pár obleče červený pás, druhý pár bílý. První pár začne s první sérií a poté je ohodnocen. Pak začne druhý pár také první sérií a po dokončení této je také ohodnocen. Potom začne druhý pár s druhou sérií a bude ohodnocen, a první pár začne rovněž druhou sérii a bude ohodnocen. První pár pak pokračuje třetí sérií a bude ohodnocen atd… Druhý pár začne čtvrtou sérií atd…

Tento proměnný systém zaručuje férové ohodnocení a skrze to dobré výsledky pro závodníky a diváky.

 

16) Losování

Při losování je vždy první červený pár.

 

17) Nenastoupení – odstoupení od závodu

 1. “Fussen-Gači” (vítězství kvůli nenastoupení soupeře) se musí udělit páru, jehož týmový soupeř nenastoupil k zápasu.
 2. “Kiken-dači” (vítězství vzdáním se soupeře, zranění, nemoc atd.) dostane pár, jehož týmový soupeř se během závodu vzdal.

 

18) Zranění

 1.  V případě zranění má pár právo maximálně 5 minut na jeden zápas k pauze, než musí pokračovat v boji. Maximální pauza je stanovena v každém případě jenom na 5 minut.
 2. Jestliže kterýkoli z párů nemůže pro zranění pokračovat v boji, bude vyhlášeno “Kiken-Gači”.

19) Situace, které nejsou uvedeny v pravidlech

Situace, které mohou v zápase vzniknout a které nejsou komentovány v pravidlech, spadají do kompetencí hlavního a postraních rozhodčích, kteří v každém případě na místě rozhodnou jak případ řešit.

 

20) Nejnovější změny a připomínky

 1. Po prvním útoku smí další útok přijít z jakékoliv strany.
 2. Před útokem smí být partner vyveden z rovnováhy šokem.
 3. Vztah každé techniky nebo kombinace k realitě je nutno dobře posuzovat.
 4. Zbytečné vyřvávání bojových výkřiků by se mělo potrestat nižším ohodnocením.
 5. Šok a vyvedení (vychýlení) z rovnováhy by měly stát logicky ve spojení s dalšími kombinacemi.
 6. Kopy a údery rukou (kiks-, keri- a atemi-waza) by měly mít takový kontakt, aby vypadaly opravdu reálně.
 7.  Veškeré akce by měly být ukázány směrem k rozhodčím.
 8. Hlavní rozhodčí by měl být schopen rozeznat falešný útok a ukázat to pokynem ruky “Hantei” rozhodčím.
 9. V každém případě, když útočník svému partnerovi zjevně v akci napomohl nebo napomáhá (např. zaujetím určité pozice těla nebo přiskakováním) měly by být odečteny trestné body
 10.  Při technikách na zemi (ne-waza) by pěstní údery měly být prováděny jenom v kontrolovaných situacích.
 11. Při útoku zbraněmi se nesmí útočník sám ohrozit resp. ohrožovat.
 12.  Během celé akce musí být zbraň vždy pod kontrolou – žádný “lítající nůž” apod.
 13.  Zbraně by měly být odejmuty.
 14. Zbraně by neměly být demonstrativně rozhodčím ukazovány (míněna je tímto 4. skupina).