.

Archiv kategorie: Zajímavosti

Výraz OSS

Na mnohočetné dotazy našich žáků a rodičů k výrazu OSS: 

OSS

Pojem OSS se skládá ze dvou japonských písemných znaků. První znak je OSU, který ovlivní vyjádření celého slova. Přímo doslovně to znamená „tlačit”. Druhý znak SHINOBU má slovní význam „snést“, „vytrpět“.

V BUDO (judo, ju-jitsu, karate-do atd.) by mělo být a je toto slovo OSS použito skoro pro všechno.

V normálním významu jako: „děkuji“, „prosím“, „porozuměl jsem“; a je to také pozdravení k jinému budo-sportovci (judoka, ju-jitsuka, karateka atd.) nebo jiným budo-členům.

Použije-li se a vysloví-li se zároveň s ukloněním, vyjadřuje se tím respekt, důvěra a sympatie k partnerovi nebo se tím ukáže svému Senseiovi (mistru, učiteli), že od něho řečené nebo kázané bylo pochopeno a uznáno.

Slovo OSS se použije jenom mezi dvěma lidmi (nebo i ve skupině), tzn. že nebude použito u „Shomen ni Rei“, nýbrž jenom u „Sensei ni Rei“ nebo „Otagai ni Rei“.

Ukazuje to také pokus chtít cestu BUDO (juda, ju-jitsu-do, karate-do atd.) postupovat a stojí také jako dík na konci tréninku.

Prof. Joachim Spiegler: 6. Dan Ju-Jitsu IJJF, 3. Dan Judo, 1. Dan The Japan Karate, Association: Masatoshi Nakayama, Chief Instructor; Vedoucí trenér BUSHIDOKAI – PRAHA 

Senseni Rei: Pozdrav k mistrovi, učiteli
Shomeni Rei: Pozdrav při příchodu a odchodu z Dojo (cvičného prostoru)
Otagai ni Rei: Pozdrav při cvičení a rozhovoru s partnerem nebo trenérem.